Yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

2018: Buji İle Ateşlemeli Motorların Deneylerinde Kullanılması için Farklı Alternatif Yakıtlara Uyumlu Elektronik Kontrollü Bir Yakıt Enjeksiyon Sisteminin Geliştirilmesi

Araştırmacı, Devam ediyor.

Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2018: Estimation Of Performance And Emission With Artifıcial Neural Network In A Spark Ignition Engine Using Alternative Fuel

BALKİ M.K., ÇAVUŞ V., DURAN İ.U., TUNA R., SAYIN C., International Journal of Automotive Engineering and Technologies, Cilt.7(1), pp.58-64

Abstract: In this study, firstly, the effect of compression ratio (CR), air excess coefficient (AEC) and ignition timing (IGT) on the performance and exhaust emissions in a spark ignition (SI) engine fueled with pure ethanol was experimentally investigated. The engine tests were conducted for four varied CR, three types of AEC and three different IGT at 2400 rpm, and the performance and exhaust emission of the engine were recorded. The results obtained from the pure ethanol were compared with those of the gasoline. Secondly, the performance and exhaust emission of SI engine for the same test conditions were estimated with a backpropagation artificial neural network (ANN) model. The ANN model was created using the C# programming language. The ANN model was trained with the data obtained from the experimental study. The engine torque, brake specific fuel consumption (BSFC), hydrocarbon (HC) emission and carbon dioxide (CO2) emission were estimated by the backpropagation ANN model. When the experimental data were compared with the predicted values, it was seen that the error percentages of the difference were acceptable. When the results were generally evaluated, it was observed that was improved of the performance and exhaust emissions as using pure ethanol at lowering the IGT and increasing the CR. In addition, it is seen that the ANN model can be used to estimate the performance and emissions of an SI engine using alternative fuels.

2018: IMU ile Tarım Araçlarında Oturma Pozisyonunun Düzeltilmesi

DURAN, İ.U., ÇAVUŞ V., TUNA, R., Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt. 6(2), sy.532-541

Özet: İnsanoğlunun 10000 yıl önce bitkileri evcilleştirmesi ile tarım, insanın varlığını sürdürmesinde en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir.  Tarih boyunca basit aletler ile gerçekleştirilen tarım faaliyetleri, 20. Yüzyıl başlarından itibaren büyük bir hızla makineleşmiştir. Tarımsal faaliyetlerin makineler ile gerçekleştirilmesi sonucu işgücü ve zamandan tasarruf sağlanmış ve aynı zamanda verimlilik büyük oranda artmıştır. Günümüzde, artan insan nüfusunun ihtiyacı olan tarımsal kökenli besinlerin elde edilebilmesi için tarım makinelerinin kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir. Tarım makinelerinin getirdiği kolaylıklara karşı eğimli ve bozuk arazi şartlarında uzun süreli olarak bu araçları kullanmak yorucu olmakta ve bazı durumlarda sağlığı tehdit edebilen bir hal alabilmektedir. Bu çalışmada tarım aracını kullanan sürücünün oturuş pozisyonunun, değişen arazi şartlarına otomatik olarak adapte olabilecek şekilde ayarlanabileceği bir sistem geliştirilmiştir.  Tarım aracının yeryüzü eksenine göre durumu jiroskop ve ivmeölçer sensörleri kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, PID kontrolöre bağlı mekanizma ile sürücü koltuğunun arazi şartlarına uygun olarak hareket etmesi sağlanmıştır. Oturuş pozisyonunun arazi şartlarına uygun olarak değiştirilmesi ile sürücünün, özellikle bel bölgesini eğerek, vücudunu arazi eğimine uydurma gereksiniminin ortadan kalktığı belirlenmiştir.

2017: Arduino Devreleri için Kod Üretme ve Veri İşleme Uygulaması Tasarımı

ÇAVUŞ V., TUNA R., DURAN, İ.U., Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt.5(1), sy.387-390

Özet: Sensör kullanılarak yapılan uygulama veya deneysel çalışmalarda alınan ölçümlerin bilgisayara aktarılması için veri işleme kartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür çalışmalarda kullanım kolaylığı açısından en çok tercih edilen platformlardan birisi de Arduino'dur. Açık kaynaklı bir geliştirme platformu olan Arduino’nun dijital ve analog girişleri sayesinde veriler okunup işlenebilmektedir. Bu çalışmada, bilgisayar ortamında C# programlama dili kullanılarak geliştirilen uygulama sayesinde Arduino'ya bağlanan farklı sensörler içerisinden istenilen sensörler seçilebilmektedir. Seçilen bu sensörleri kullanmak için gerekli Arduino kodu herhangi bir programlama bilgisine ihtiyaç duyulmadan oluşturulabilmektedir. Arduino üzerindeki sensörlerden gelen veriler belirli zaman aralığında veya anlık olarak kaydedilebilmektedir. Kaydedilen verilerin, istenilen periyotlarda ve özelliklerde grafikleri elde edilebilmekte ve raporlama yapılması sağlanabilmektedir. Bu uygulama sayesinde Arduino programlamayı bilmeyen ve devre üzerinde veri okumakta zorlanan araştırmacıların deneylerini rahatlıkla yapabildikleri gözlenmiştir. Özellikle temel bilimler ve mühendislik alanlarındaki araştırmacıların bu uygulamayı kullanarak bilimsel çalışmalarını ihtiyaçları olmayan bilgilere gereksinim duymadan kolay bir şekilde yapabildikleri tespit edilmiştir. 

2017: İnsansız Hava Araçları İçin Yapay Arı Kolonisi Algoritması Kullanarak Rota Planlama

ÇAVUŞ V., TUNCER A., Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt.7(1), sy.259-265

Özet: İnsansız Hava Araçları (İHA) için rota planlama, başlangıç noktasından verilen hedef noktaya kadar engellerden ve tehlikeli bölgelerden sakınarak güvenli bir rotanın bulunmasıdır. İHA’ların rota planlama problemine çözüm bulmak için pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bu çalışmada rota planlama için Yapay Arı Kolonisi (YAK) algoritması kullanılmıştır. YAK algoritması son yıllarda optimizasyon problemlerinde yaygın bir şekilde kullanılan sezgisel algoritmalardan bir tanesidir. Çalışmada, YAK algoritmasının benzetim uygulamalarını gerçekleştirmek amacı ile C# programlama dili kullanılarak kullanıcı etkileşimli bir arayüz tasarlanmıştır. Rota planlaması için yapılan deneysel çalışmalar, YAK algoritmasının uygun rotalar bulmada başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir

2016: Akıllı Telefon Tabanlı Sanal Gerçekliğin Mesleki Eğitimde Uygulanması

DURAN İ.U., ÇAVUŞ V., Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt.5(2), sy.6-11

Özet: Eğitim verimliliğine etki eden en önemli unsurlardan biriside uygulamalı eğitimdir. Özellikle mesleki eğitim veren meslek yüksekokullarında uygulamalı eğitim, öğrencinin mesleki becerilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Meslek Yüksekokulları birçok farklı bölümü bünyesinde barındırmaktadır. Her bölümde kendi içerisinde uygulamaya dayalı eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle teknik bölümlerde uygulamalı eğitimin gereksinimini karşılayacak ders materyalinin temini ilgili birimin maddi imkânlarını zorlamaktadır. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için geleneksel ders materyallerine alternatif olarak ortaya konulan sanal gerçeklik, öğrenciye uygulama ortamının gerçekmiş gibi hissi oluşturan üç boyutlu bir benzetim modelidir. Bu çalışmada; öğrencilerin mesleki eğitimi ile ilgili uygulamalara ait simülasyonlardan çevrimiçi olarak faydalanabileceği bir sistem gerçekleştirilmiştir. Sanal gerçeklik ortamının yansıtılmasında günümüzde oldukça yaygınlaşan akıllı telefonlar ve bu telefonlar için üretilmiş sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmıştır. Öğrenci akıllı telefonu aracılığı ile çevrim içi olarak istediği uygulamaya ait simülasyonu açabilmekte ve mesleki gelişimi için gerekli becerileri sanal gerçeklik ortamında kazanabilmektedir.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

2018: Sualtı Robotlarının Kontrolünde TCP/IP ve RS485 Protokollerinin Karşılaştırılması

DURAN İ.U., ÇAVUŞ V.,  TUNA R., 2.Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 26-29 Nisan 2018 Antalya (Türkiye), pp.245

Özet: Kontrolü uzaktan sağlanan sualtı robotları günümüzde popüler bir araştırma konusudur. Sahip oldukları özelliklere göre bu robotlar, birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Dalgıçlar için risk oluşturacak derinliklere dalabilme yetenekleri sayesinde, özellikle derinlerdeki biyolojik canlıların incelenmesinde, sualtı inşaatlarında, arkeolojik çalışmalarda sıklıkla tercih edilmektedirler. Bu robotlar üzerlerinde algılayıcılar, tutucular, motorlar ve gerçek zamanlı yayın yapan kameralar gibi birçok donanım barındırmaktadır. Genellikle bir kablo aracılığı ile kontrol edilen bu robotların her algılayıcı ya da kamerasından gelen verilerin gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda robotun hareketi için gerekli veriler bu kablolar aracılığı ile hızlı bir şekilde robota aktarılmaktadır. Sualtı robotlarının kontrolünün en basit yolu elektriksel sinyallerin analog olarak motorlara gönderilmesi ve kamera görüntülerinin de yine analog olarak alınmasıdır. Bu yöntemde kontrol her ne kadar kolay olsa da, robotun çalışması için çok sayıda kabloya gereksinim duyulmaktadır. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, daha az kablo ile daha yüksek miktarda veri aktarımının gerçekleştirilebileceği sistemler oluşturulabilmektedir. Günümüzde, gerçek zamanlı ve yüksek hızlı iletişime ihtiyaç duyulan sistemlerde genellikle TCP/IP ya da RS485 protokolleri ile çalışan cihazlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, her iki protokolün, bir sualtı robotunun kontrolü için uygunluğu değerlendirilmiştir. Sistemler, veri aktarım hızı ve bant genişliği, veri iletim mesafesi, gereksinim duyulan kablo sayısı, yapısı ve sualtı şartlarına uygunluğu ve yazılım uyumluluğu konularında test edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

2018: İnternet Tabanlı Ölçüm Sistemlerinde Ölçümlerin Firebase Veritabanı Aracılığı ile Kayıt Edilmesi ve Görüntülenmesi

DURAN İ.U., TUNA R., ÇAVUŞ V., 2.Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 26-29 Nisan 2018 Antalya (Türkiye), pp.246

Özet: Sensörler aracılığı ile doğadan ya da çeşitli sistemlerden verilerin elde edilmesi, birçok alanda yapılan çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Birçok çalışma uzun süreli ölçüm sonuçlarına dayanmaktadır. Bu nedenle araştırmacıların, ölçüm yapan cihaz ile uzun süre vakit geçirmesi ve bu ölçümleri kayıt altına alması gerekmektedir. Bu süreç ölçüm süresi ve periyoduna göre oldukça zahmetli olabilmektedir. Ölçümlerin, uzaktan gerçekleştirilebilmesi amacı ile kablolu ya da kablosuz çeşitli ağ sistemleri kullanılmaktadır. Bu ağ sistemlerinden en kapsamlısı ise internettir. İnternetin yaygınlaşması ile beraber, uzun süreli ölçümlerde, internet tabanlı ölçüm sistemlerinin kullanımı artmıştır. İnternet tabanlı ölçüm sistemlerinde ölçüm verisi, internet aracılığı ile bir sunucuya aktarılmaktadır. Bu amaçla Web Sunucuları, veri tabanı hizmeti de sundukları için genellikle tercih edilmektedir. Bilgileri görüntülemek isteyen kişi, istemci bir yazılım ile sunucuya bağlanarak sistem tarafından yapılan ölçümlere ulaşabilmektedir. Böyle bir sistemin kurulması için iyi derecede internet programcılığı bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Firebase veri tabanı ise verilerin, herhangi bir web sunucusuna ihtiyaç duyulmadan, internet aracılığı ile doğrudan veri tabanı içerisine kayıt edildiği bir sistemdir. Bu çalışmada, mikro denetleyici tabanlı bir sıcaklık ve nem ölçüm sistemi gerçekleştirilmiş ve ölçümlerin internet üzerinden Firebase veri tabanına aktarımı sağlanmıştır. Ayrıca veri tabanına kayıtlı ölçümlerin görüntülenebilmesi amacı ile bir yazılım oluşturulmuştur. Sistem test edilip kayıt hızı, veri kaybı ve sistemin uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.

2017: Bilgisayar Programcılığı Eğitiminde Nesne Tabanlı Programlama Tekniğinin Öğretimi için Yaklaşımlar ve Bir Uygulama Örneği

TUNA R., ÇAVUŞ V., DURAN İ.U., BILMES2017 I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 05-08 Ekim 2017 Nevşehir (Türkiye), pp.689-693

Özet: Yazılan programlar zaman içerisinde çok karmaşık bir hal almış ve kurumsal uygulamalarda program kodları binlerce satırdan oluşmaya başlamıştır. Bu durum yazılım geliştirme için önemli sorunları beraberinde getirmiştir. Bilim insanları 1990’lı yıllar ile birlikte programlamaya farklı bir yaklaşım getirmişlerdir. Bu yeni yaklaşım nesne tabanli programlama tekniğidir. Geliştirilen bu teknik ile programların karmaşıklığı azaltılmış ve yinelenen işlemlerin ortaya çıkardığı gereksiz kod tekrarları ortadan kaldırılmıştır. Bu teknik ile çok daha modüler, anlaşılır ve ortak çalışmalara olanak sağlayacak bir ortam yaratılmıştır. Günümüzde üretilen hem masaüstü yazılımlar hemde web ve mobil uygulamalar bu teknik ile üretilmektedir. Bu yeni programlama yaklaşımının ortaya çıkışı ile beraber, orta ve yüksek öğrenim programlama eğitiminde bu yeni tekniğin öğretimi ile ilgili önemli problemler yaşanmaya başlanmıştır. Öğrencilere bu yeni programlama yaklaşımının felsefesini ve yapısını anlatmada zorlanıldığı gözlemlenmektedir. Klasik programlama yaklaşımlarından bu yeni tekniğe geçiş yapabilmek için öğrencilere farklı anlatım araçları sunma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada konu ile ilgili çeşitli araştırma sonuçları değerlendirilmiştir. Nesne tabanlı programlama tekniğini öğrencilere daha kolay ve etkin şekilde anlatabilmek için çeşitli öneriler sunulmuş ve bir uygulama arayüzü tasarlanmıştır. Bu sayede öğrencilerin bu yeni tekniğin mantığını daha kolay kavradıkları ve etkin bir şekilde öğrendikleri gözlenmiştir.

2017: Bilgisayar Programcılığında Eğitiminde Gömülü Sistemlerin Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme

TUNA R., DURAN İ.U., ÇAVUŞ V., DİRİK H., BILMES2017 I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 05-08 Ekim 2017 Nevşehir (Türkiye), pp.482

Özet: Gömülü Sistem Mimarisi yakın zamanlara kadar özel bazı uygulamalar ve sanayi uygulamalarında yer bulmaktaydı. Ancak günümüzde birçok farklı uygulama ile hayatımıza yaygın olarak girmiş durumdadır. Akıllı Ev uygulamaları, Araç Takip Sistemleri, Özel Otomasyonlar, çeşitli tarım uygulamarı gibi çok farklı birçok alan ve sektörlerde kullanılmaktadır. Yeni ve hızlı bir şekilde hayatımıza girmiş olan gömülü sistemler ile etkin şekilde çalışabilmek için Meslek Yüksekokulları, Mühendislik Fakülteleri ve Teknoloji Fakültelerindeki eğitimi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda gömülü sistem programcılığının temel argümanlarını ve en yaygın ve önemli olan uygulamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Genel programlama ile gömülü sistem programlamanın teknik ve araçları örnekler üzerinde karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmuştur. Bu veriler ışığında yükseköğretimde yer alan gömülü sistem programlama dersleri ve içerikleri incelenmiştir. Sektörün ve piyasanın bu konudaki ihtiyaçları doğrultusunda derslerin yeterliliği değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacımı gömülü sistem programlama eğitiminin lisans ve önlisans düzeyinde kullanması gereken temel argümanları neler olması gerektiği ve yeni teknolojilerin gereksinimlerine göre nasıl şekillendirilmesi gerektiği üzerine çalışılmıştır.

2017: Estimation Of Performance And Emission With Artifıcial Neural Network In A Spark Ignition Engine Using Alternative Fuel

BALKİ, M.K., ÇAVUŞ V., DURAN İ.U., TUNA, R., SAYIN, C., IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 23-25 Ağustos 2017 Roma (Italya), pp.303

Abstract: In this study, the performance and exhaust emissions of the engine in which pure ethanol was used as alternative fuel were estimated with a backpropagation artificial neural network (ANN). For this purpose, an ANN model was created using the C # programming language. Three different air excess coefficient (AEC), four types of compression ratio (CR) and three varied ignition advances (IGT) were chosen as variable in engine tests. In the engine fuelled with gasoline and pure ethanol, the experiments were conducted for different AEC, IGT and CR at 2400 rpm and wide-open throttle. At that time, engine performance and exhaust emission values were recorded. The experimental results were used in the training of ANN. The values of engine torque, brake specific fuel consumption (BSFC), hydrocarbon emissions (HC) and carbon dioxide emissions (CO2) tested with different variables were estimated by ANN. The estimated values obtained by ANN for all fuels were found to be successful when the results of the experiment were investigated. When the results are evaluated, it has been shown that backpropagation ANN can be used in performance and emission estimation of alternative fuels tested for usability in different operating conditions.

2017: Improving Seating Positıon In Agricultural Vehicles With Imu

DURAN, İ.U., TUNA, R., ÇAVUŞ V., IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 23-25 Ağustos 2017 Roma (Italya), pp.304

Abstract: With the domestication of plants 10000 years ago, agriculturehas become one of the most important elements in maintaining human existence. Throughout history, agricultural activities which has been making by simple tools have been mechanized at great speed since the beginning of the 20th Century. Realization of agricultural activities by machines has resulted in saving labor and time, and at the same time efficiency has increased greatly. Today, the use of agricultural machinery has become a necessity in order to obtain the nutrients of agricultural origin, which are increasingly needed by the human population. Against the conveniences of agricultural machinery, it is exhausting to use these tools for long periods under sloping and rough terrain conditions, and in some cases, health can become a threat. In this study, a system has been developed in which sitting position of the driver of the agricultural machine can automatically adjust to adapt to changing terrain conditions. The attitude of the agricultural vehicle with according to the earth axis is calculated by using gyroscopes and accelerometer sensors. In the direction of the obtained data, It has been ensured that the driver's seat moves in accordance with the terrain conditions with a mechanism which connected PID controller. By changing the sitting position according to the terrain conditions, it has been determined that the need to adapt the driver's body(especially the waist region) to the pitch of the terrain has been removed.

2017: Code Generation and Data Process Application Desing for Arduino Circuits

ÇAVUŞ V., TUNA R., DURAN İ.U., ICONTRENDS2017 Internetional Congress on New Trends in Science Engineering and Technology,   27-29 Nisan 2017 Barcelona (İspanya), pp.290

Abstract: It is standed data process cards to transfer measurements obtained from experimental works or applications using sensor to computers. Ardunio is one of those platforms which is prefered in this kind of Works for its ease of use. According to Arduino‘s , an open source development platform , analog and digital inputs datum can be read and processed. In this work, desired sensors can be chosen from the ones connected to Arduino via the application developed using C# programming language in computer environment. Required Arnuino Code to use selected sensor can be created ,through the developed application, without any programming knowlegde, Datum , comes from the sensors over Arduino are able to be recorded in time interval or instantly. It is provided that recorded datum‘s charts can be obtained periodicly and specificationaly and reporting as well. Thru this application, it is observed that reseaches who does not know Arduino Programming and are forced to read data over circuit, can experiment easily. Especially, researches in the fields of basic sciense and engineering are identified that they have been able to use this application to make their scientific studies easily without the need for information that they do not need to.

2017: Development of TCP/IP Based Control Software for Underwater Robots

DURAN İ.U., ÇAVUŞ V., TUNA R., ICONTRENDS2017 Internetional Congress on New Trends in Science Engineering and Technology, 27-29 Nisan 2017 Barcelona (İspanya), pp.155-160

Abstract: Nowadays, Remotely operated underwater robots have a very common usage area. These robots can hold real-time broadcast cameras, various sensors and holders on them, and can be customized according to their use. As a result of their specialities and the ability of descend into depths which divers cannot reach, They used in in the study of underwater biology, search and rescue missions, archeological surveys, underwater construction maintenance and repair work, and real time monitoring of the divers to perform a safe dive. Today, underwater robots are controlled by a specially designed control station. Although there are software that allows to control and monitoring within this station, updating the control station is problematic when new features are added to the robot. In this study, a TCP / IP based application that can perform all kinds of data flow with the server software on the underwater robot was developed. With this application, the robot can be controlled autonomously and operatively and real time data can be taken from the cameras and sensors located on the robot. In addition, the software can be easily adapted to the customizations made on the robot and creating a clear and flexible platform instead of a fixed control station.

2016: Raspberry Pi Kullanılarak Sıramatik Tasarımı (Aile Hekimliği Sinop Örneği)

ÇAVUŞ V., TUNA R., DURAN İ.U., IMSEC2016 I.Internetional Mediterranean Science and Engineering Congress, 26-28 Ekim 2016 Adana (Türkiye),Cilt 1, pp.4694-4698

Özet: Sıramatik; sıralı işlem gerektiren kamu ve özel kurumlarda belirli kurallara göre bekleme sırasını düzenleyen bilgisayar bağlantılı elektronik sistemlerdir. Ayakta uzun süre beklemelere son veren sıramatik uygulamaları sağlık kurumları, bankalar ve fatura ödeme noktaları gibi birçok kurum ve iş yerlerinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada; Raspberry pi kullanılarak bir sıramatik tasarımı yapılmıştır. Hazırlanan bu sistem için pilot uygulama olarak Sinop iline bağlı bir aile hekimliği seçilmiştir. Geliştirilen bu sistemde kullanıcı arayüzleri C# programlama dili yardımıyla tasarlanmış ve raspberry pi server görevi görmüştür. Server üzerindeki işlemler php programlama dili ile gerçekleştirilmiştir. Aile hekimliğine kurulan bu sistemin sorunsuz çalıştığı gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen bu sistemin diğer sıramatik uygulamalarına göre daha az maliyetli ve daha az yer işgal ettiği görülmüş olup, diğer kamu kurum ve işyerlerinde rahatlıkla kullanılabileceği düşünülmektedir.

2016: Programlama Eğitiminde Program Denetim Deyimlerinin Öğretimi İçin Animasyonlu Uygulama Tasarımı

TUNA R., ÇAVUŞ V., IMSEC2016 I.Internetional Mediterranean Science and Engineering Congress, 26-28 Ekim 2016 Adana (Türkiye),Cilt 1, pp.4706-4710

Özet: Programlama; belli kodlar ile bilgisayara bir işi hangi düzende ve nasıl gerçekleştireceğini tarif etme işidir. Meslek Liselerinde, Meslek Yüksekokullarında ve Mühendislik Fakültelerinde Bilgisayar Programcılığı eğitiminde yaşanan en önemli sorunların başında algoritma geliştirebilme ve temel programlama mantığının kavranması gelmektedir. Bu anlamıyla bir programın tasarımını öğretirken işlem adımlarının belirlenebilmesi ve kullanılacak program denetim deyimlerine karar verilebilmesini sağlamak en önemli adımdır. Bu noktada öğrencinin duruma uygun program denetim deyimine karar verebilmesi için karar ve tekrar kavramlarına hakim olması gerekmektedir. Bu sayede kullanacağı program denetim deyimini doğru şekilde seçebilecektir. Bu çalışmada belli örnekler üzerinden temel program denetimi yapılarını hem algoritma hem de program açısından simüle edecek bir arayüz üzerinde çalışılmıştır. Bu uygulama ile teorik olarak anlaşılması zor olan ve soyut düşünme becerisi gerektiren uygulamaları örnekler üzerinde animasyonlu olarak somutlaştırmak amaçlanmıştır. Arayüz üzerinde seçilen örnek çalıştırılarak, animasyonlu olarak program denetim deyiminin işleyişi görsel bir şekilde izlenebilmektedir. Öğrenci Arayüz üzerinde program denetim deyimin işleyişini görmekte algoritmasını takip edebilmekte ve aynı zamanda programlama dili kodlarını izleyebilmektedir. Bu çalışma ile eğitimi zor olan programlama dillerinin öğretimini daha somut ve görsel bir yapı üzerinden sunabilmek, daha verimli ve kolay bir eğitim ortamı sağlayabilmek amaçlanmıştır.

2016: Akıllı Telefon Tabanlı Sanal Gerçekliğin İş Güvenliği Eğitimlerinde Kullanılması

DURAN İ.U., ÇAVUŞ V., IMSEC2016 I.Internetional Mediterranean Science and Engineering Congress, 26-28 Ekim 2016 Adana (Türkiye),Cilt 1, pp.4723-4727

Özet: Günümüzde Sanayi ve diğer iş alanlarındaki çeşitlilik artış göstermektedir. Bu artış ile beraber, yapılan işin niteliğine göre oluşabilecek tehlikelerde de artış meydana gelmektedir. Çalışan personelin yaşam hakkının korunması amacı ile iş güvenliğinin sağlanması için çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmalar kapsamında iş yerinin niteliğine göre güvenlik risk faktörleri belirlenmeli, gerekli tedbirler alınmalı ve çalışan personele iş güvenliği konusunda yeterli düzeyde eğitimler verilmelidir. Günümüz bilgisayar ve iletişim teknolojileri sayesinde oluşturulabilecek eğitim materyal ve yöntemleri, klasik eğitim materyal ve yöntemlerine önemli alternatifler oluşturmaktadır. Ancak bilgisayar ekranı üzerinde yer alan görüntülerden oluşan eğitim ortamı, işlenen konunun içeriğine göre soyut kalabilmektedir. Geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif olarak sanal gerçeklik, kişinin eğitim ortamı ile daha fazla etkileşim içerisinde bulunmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada imalat atölyesinde çalışan personelin iş ortamının canlandırıldığı bir sanal gerçeklik ortamı oluşturulmuştur. Sanal gerçeklik ortamının yansıtılmasında günümüzde oldukça yaygınlaşan akıllı telefonlar ve bu telefonlar için üretilmiş sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmıştır. Eğitime katılan kişiler akıllı telefonları ile sanal eğitim ortamına bağlanabilmekte ve oluşturulan eğitim materyali ile daha etkin bir iletişim içerisinde olabilmektedir. 

2016: İki Boyutlu Devre Resminin Tasarlanan Üç Eksenli Bir Platform ile Plaket Üzerine Çizimi

ÇAVUŞ V., TUNA R., DURAN İ.U., UMYOS2016 V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.18-20 Mayıs 2016 Prizren (Kosova), Cilt 1, pp.179-182

Özet: Günümüzde yaygın olarak kullanılan cep telefonu, bilgisayar gibi tüm elektronik cihazlardaki elektronik devre elemanları plaket üzerine monte edilmektedir. Plaket, baskı devre elamanlarını toparlayarak sadeleĢtirir, yapımını ve onarımını kolaylaĢtırır. Meslek Yüksekokulu, Fen, Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerindeki Bilgisayar, Fizik, Mekatronik, Elektrik ve Elektronik gibi birçok bölümde ve onların alt programlarında baskı devre tasarımı ve imalatına yönelik uygulamalı dersler verilmekte ve bu derslerde baskı devre Ģeması plaket üzerine klasik yöntemlerle çizilmektedir. Bu çalıĢmada; plaket üzerine baskılı devre Ģemasının hatasız ve kolay olarak çizilmesi hedeflenmiĢtir. C# ile hazırlanan arayüzle iki boyutlu devre resmi derlenmiĢ, Arduino yardımıyla tasarlanan üç eksenli platforma komutlar gönderilerek baskılı devre Ģemasının çizimi yapılmıĢtır. Bu uygulamanın klasik yöntemlerle hazırlanan baskılı devre çizimine göre daha kolay, sorunsuz ve hızlı olduğu görülmüĢ olup, baskı devre tasarımı ve imalatına yönelik derslerde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

2016: Akıllı Telefon Tabanlı Sanal Gerçekliğin Mesleki Eğitimde Uygulanması

DURAN İ.U., ÇAVUŞ V., UMYOS2016 V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 18-20 Mayıs 2016 Prizren (Kosova), Cilt 1, pp.8-13

Özet: Eğitim verimliliğine etki eden en önemli unsurlardan biriside uygulamalı eğitimdir. Özellikle mesleki eğitim veren meslek yüksekokullarında uygulamalı eğitim, öğrencinin mesleki becerilerinin geliĢmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Meslek Yüksekokulları birçok farklı bölümü bünyesinde barındırmaktadır. Her bölümde kendi içerisinde uygulamaya dayalı eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle teknik bölümlerde uygulamalı eğitimin gereksinimini karĢılayacak ders materyalinin temini ilgili birimin maddi imkânlarını zorlamaktadır. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için geleneksel ders materyallerine alternatif olarak ortaya konulan sanal gerçeklik, öğrenciye uygulama ortamının gerçekmiĢ gibi hissi oluĢturan üç boyutlu bir benzetim modelidir. Bu çalıĢmada; öğrencilerin mesleki eğitimi ile ilgili uygulamalara ait simülasyonlardan çevrimiçi olarak faydalanabileceği bir sistem gerçekleĢtirilmiĢtir. Sanal gerçeklik ortamının yansıtılmasında günümüzde oldukça yaygınlaĢan akıllı telefonlar ve bu telefonlar için üretilmiĢ sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmıĢtır. Öğrenci akıllı telefonu aracılığı ile çevrim içi olarak istediği uygulamaya ait simülasyonu açabilmekte ve mesleki geliĢimi için gerekli becerileri sanal gerçeklik ortamında kazanabilmektedir. 

2016: Robot Tasarımının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitimine Katkısı: Sinop MYO Örneği

TUNA R., ÇAVUŞ V., UMYOS2016 V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 18-20 Mayıs 2016 Prizren (Kosova), Cilt 2, pp.492-498

Özet: Günümüz teknolojisi ile teknik alanlarda disiplinler arası çalışmanın önemi çok artmış ve alanlar birbirilerinin içine çok geçmiş durumdadır. Artık disiplinler arası çalışmalar lisansüstü eğitim için bile bir saha olmaya başlamıştır. Buna sonucu olarak ta inovasyon kavramının ortaya çıkışı ile teknolojilerin yenilenmesi, yeniden ele alınarak farklı yöntem ve teknikler ile yeni tasarımların gerçekleştirilmesi ön plana çıkmaya başlamıştır. Gelinen bu nokta itibarı ile robot ve robotik çalışmaları makine, elektronik, bilgisayar ve kontrol, uçak ve uzay dallarının da ortak çalışma alanı olmuştur. Robotik alandaki üretimler, mekanik tasarım ile beraber, önemli bir elektronik tasarım ve ciddi bir yazılım alt yapısı gerektirmektedir. Programlama yönü ile bakıldığında da gömülü sistem mimarisi, artık yazılım alanı için vazgeçilmez bir saha olmuştur. Bu nedenle de teknik birçok alan için robot tasarımı ve uygulamaları büyük önem arz e Bu çalışmada; Sinop Meslek Yüksekokulu ölçeğinde robot tasarımının teknik bilimler alanlarındaki öğrencilerin, mesleki eğitim ve becerilerinin geliştirilmesine katkısını ortaya koyacak çeşitli robot uygulamalarının tasarımları ve programlanması gerçekleştirilmiştir. Yapılan robot uygulamalarında öğrencilerin teknik tasarım, hayal gücü, teknik beceri, araştırma ve öğrenme, mekanik ve elektronik uygulama, gömülü sistemler için yazılım geliştirme gibi çok yönlü bir çalışma yapmaları sağlanmıştır. pılan uygulamalar hem sanayi ile mesleki eğitim bağını kuracak hem de öğrencilerin çok yönlü eğitimine olanak sağlayacak çalışmalar olmuştur.

2015: Sinop İline Ait Deniz Suyu Sıcaklığının Yapay Sinir Ağı ile Tahmini

ÇAVUŞ V.,TUNCER A., GÖK M., UMYOS2015 IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2015 Yalova (Türkiye), pp.2278-2282

Özet: Deniz suyu sıcaklığının denizlerdeki fiziksel ve kimyasal olaylara etkisi büyüktür. Pek çok değişkene bağlı olan deniz suyu sıcaklığı, yapay öğrenme yöntemleri ile modellenerek tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu yöntemlerden birisi olan yapay sinir ağı günümüzde tahmin etme ve karar verme amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada Sinop ili için deniz suyu sıcaklığı, aylık ortalama hava sıcaklığı, nisbi nem, toplam yağış, rüzgar, güneşlenme süresi ve basınç öznitelikleri kullanılarak yapay sinir ağı ile tahmin edilmiştir. Probleme ait yapay sinir ağı modeli, geliştirilen bir yazılımla uygulanmıştır. Yazılım arayüzü ile geri yayılımlı yapay sinir ağı modelinin eğitim için gerekli parametreleri (tolerans, momentum kat sayısı, öğrenme kat sayısı ve eğitime girecek veri sayısı) kolaylıkla değiştirebilerek test işlemi gerçeklenmektedir. Geliştirilen yazılım ile Sinop ili deniz suyu sıcaklığı tahmini problemi için geri yayılımlı yapay sinir ağı modeline ait korelasyon katsayısı 0.998 olarak elde edilmiştir.

2015: An Application Interface Design for Backpropagation Artificial Neural Networks

ÇAVUŞ V., TUNCER A., ICCDMME 2015 International Conference On Computer Sciance, Data Mining And Mechanical Engineering. 20-21 Nisan 2015 Bangkok (Thailand)pp:100-103.

Abstract: In this study, a computer based application interface has been designed for educational purpose of modelling artificial neural network using backpropagation algorithm. The software is intended to be of use both for the novice and for the experienced user. Data selection, number of neurons in the hidden layer, momentum rate, learning rate, activation function and the number of data to be trained can be determined by the user. Using these data, training of the ANN successfully achieved and be tested at the end of the training. It’s observed that objective study is able to find solutions to real time ANN problems. 

2010: Design of Computer Aided Virtual Educational Program which can be Processed with Horizontal Axis Wind Turbine Parameters

ÇAVUŞ V., İŞCAN S., ÖLMEZ H., IEESE-5, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition. 27-30 Haziran 2010 Denizli (Türkiye), pp.295

Abstract: Various sources are used in the production of energy in our country. A large proportion of energy has been produced from fossil resources. For reducing gase emissions which are produced from the result of using of fossil resources, the use of alternative energy sources are needed to increase. In this study, a large literature research has been done for wind energy systems and mathematical model with related wind turbines are derived. The software which is relating to obtained mathematical model has been generated with the helping Microsoft Visual Basic 6.0. This virtual program  has educational property and it calculates values of turbine power and moment.

2010: Modeling, Simulation and Performance Analysis of Power which is Obtained from Wind Turbine

İŞCAN S.,ÇAVUŞ V., YAVUZ C., IEESE-5, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition. 27-30 Haziran 2010 Denizli (Türkiye), pp.294

Abstract: Renewable energy sources as wind energy, is one of the most working on the clean energy which is studied by scientists in the recent years. Wind turbines are produced in two different types according to position on the earth. These are called "Horizontal and Vertical Axis Wind Turbines". It has been defined that the most studied turbine is horizontal-axis wind turbine in the made literature research.  In this study, Matlab / SIMULINK program of the horizontal axis wind turbine has been worked and processed with different parameters for modeling, simulation and performance analysis which are tried in different angular velocity.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

2016: 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojilerinin Su Altı İticileri İmalatında Kullanımı

DURAN, İ.U., TUNA R., ÇAVUŞ V., SBT 2016 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, 21-23 Ekim 2016 Sinop (Türkiye), sy.116

2014: Bilgisayar Kontrollü Termoelektrik Modüllü Soguk ve Sıcak Terapi Cihazında Örnek Bir Deneye Ait Sonuçların NeuNet Programı ile Analizi

TUNA R., ÇAVUŞ V., YAVUZ C., YILMAZ S., ELECO 2014 Elektrik-ElektronikBilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27-29 Kasım 2014 Bursa (Türkiye), sy.623-627

Özet: Bu çalışmada, bilgisayar teknolojisinin her alanda uygulamaya girmesi, uygulandığı alanlarda birçok çözüm sunması ve hassas kontrollere olanak sağlaması gibi avantajları önemsenerek imal edilen, bilgisayar kontrollü termoelektrik modüllü soğuk ve sıcak terapi cihazına ait deneysel sonuçlar irdelenmiştir. Çalışmada, soğuk ve sıcak terapi cihazına ait ölçüm cihazlarından elde edilen 1 saatlik örnek bir deneye ait sonuçlar Neunet Programı yardımı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, deneysel sonuçların NeuNet programına aktarılması ile sisteme ait ölçüm cihazlarından elde edilen deneysel sonuçlarla NeuNet programından elde edilen sonuçların çok yakın olduğ 14.41 hata oranı ile gerçek deney sonuçlarına yaklaşıldığı tespit edilmiştir.