YAYINLAR

Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler